Logo: Gmina Pawonków
Gmina Pawonków

Oficjalna strona internetowa Gminy Pawonków. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy Gminy Pawonków – bez wyjątków- są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów. Miesięczna opłata za odpady zbierane selektywnie wynosi 18,25 zł od osoby. Właściciele nieruchomości dotychczas deklarujący brak segregacji śmieci są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji uwzględniających realizację obowiązku selektywnej zbiórki odpadów. Sankcją za unikanie segregacji będzie naliczenie w drodze decyzji 2-krotnie wyższej stawki za odpady czyli 36,50 zł od osoby.

Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych! Nadal można korzystać ze zwolnienia dla rodzin wielodzietnych posiadających kartę dużej rodziny- zwolnienie przysługuje na 3 i kolejne dziecko w wysokości 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie dla kompostujących bioodpady! Od stycznia br. właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą również skorzystać ze zwolnienia dla kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku. Zwolenie wynosi 0,25 zł od osoby. Warunkiem zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej bądź nowej deklaracji, w której będzie zadeklarowany kompostownik przydomowy.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, biura, szkoły, instytucje, warsztaty itp.) mają obowiązek posiadać indywidualną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej http://www.pawonkow.pl/kategorie/rejestr_dzialalnosci_regulowanej

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód własny gminy. Gmina nie zarabia na śmieciach – zgodnie z ustawą, Gmina nie może pobierać ani mniej, ani więcej pieniędzy od mieszkańców, niż kosztuje obsługa systemu.

Z pobranych opłat Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługi administracyjnej tego systemu,
  • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
  • koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki,
  • koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania.

 

Autor:  UG Pawonków
03
STY
2020
277
razy
czytano

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

Joanna Wons-Kleta

Wójt Gminy Pawonków

Zapraszam na profil FB
  • Sołectw

  • Mieszkańców / Km²

  • Km² powierzchni

  • Mieszkańców Gminy

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Gmina Pawonków
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Formularz zgłaszania awarii
Logo: Gmina Pawonków
Gmina Pawonków