Logo: Gmina Pawonków
Gmina Pawonków

Oficjalna strona internetowa Gminy Pawonków. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Gminy Pawonków z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Wójt Gminy Pawonków zawiadamia, że od lutego 2019 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynoszą:

    14,50 zł miesięcznie za osobę- w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
    30,00 zł miesięcznie za osobę- w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

  • Zgodnie z treścią w/w ustawy każdy  właściciel  nieruchomości  zamieszkałej  otrzyma zawiadomienie   o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  wyliczonej  na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
  • Zawiadomienia  zostaną  doręczone  przed  pierwszym  terminem  płatności  zmienionej  opłaty. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.
  • Nowe  deklaracje  należy  złożyć  w przypadku  np.:  zmiany  liczby  osób  zamieszkujących  daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych (segregowane/ niesegregowane) lub zmiany innych danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
  • Terminy  i  sposób uiszczania  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  nie  uległy zmianie:

I kwartał – do 15 kwietnia danego roku;
II kwartał – do 15 lipca danego roku;
III kwartał – do 15 października danego roku;
IV kwartał – do 15 grudnia danego roku.

  • W  przypadku,  gdy  właściciel  nie  będzie  uiszczał  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty,  stosując  wysokość  opłaty  podaną w  zawiadomieniu  zgodnie  z  art.  6m  ust.  2b  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Obowiązek  zawiadomienia  o nowej  wysokości opłaty  nie  dotyczy  właścicieli nieruchomości, wobec  których  została  wydana  decyzja  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi.  W takiej  sytuacji  właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  do  złożenia  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
Autor:  UG Pawonków
09
STY
2019
232
razy
czytano

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

Joanna Wons-Kleta

Wójt Gminy Pawonków

Zapraszam na profil FB
  • Sołectw

  • Mieszkańców / Km²

  • Km² powierzchni

  • Mieszkańców Gminy

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Gmina Pawonków
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Formularz zgłaszania awarii
Logo: Gmina Pawonków
Gmina Pawonków