Logo: Gmina Pawonków
Gmina Pawonków

Oficjalna strona internetowa Gminy Pawonków. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach Gmina Pawonków przystępuje do  aktualizacji posiadanej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z tym, trafiać będzie do Państwa korespondencja zawierająca  prośbę o przekazanie określonych informacji, mówiących o sposobie  postępowania ze ściekami tj.

- zgłoszenie do ewidencji

- kserokopia umowy

- kserokopia ostatnich faktur lub rachunków za wywóz nieczystości ciekłych

Wyżej wymienione dokumenty właściciel nieruchomości powinien złożyć w Urzędzie Gminy w Pawonkowie, Ul. Lubliniecka 16, w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto wszystkim właścicielom nieruchomości wyposażonych w szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków przypominamy, że stale występuje obowiązek zawarcia umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie wywozu  nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni przydomowych.  Przedsiębiorca taki winien posiadać aktualne zezwolenie Wójta Gminy  Pawonków na świadczenie takiego rodzaju usług na obszarze gminy. W  załączeniu znajduje się lista przedsiębiorców posiadających aktualne  zezwolenie Wójta Gminy Pawonków.

Dodatkowo użytkownicy takich nieruchomości winni regularnie opróżniać  szamba lub usuwać osady, nie rzadziej niż 1 x 6 miesiące (ewentualnie  zgodnie z zaleceniami producenta przydomowej oczyszczalni) i posiadać  dowody uiszczenia opłat za wykonanie takich usług. Zarówno umowę jak i potwierdzenia zapłaty należy zachować na potrzeby kontroli, która  odbywać się będzie z częstotliwością 1 x 2 lata. Jeśli nie dysponują  jeszcze Państwo wymaganymi dokumentami prosimy o jak najszybsze doprowadzenia do stanu zgodnego z przywołaną już wcześniej ustawą.

Autor:  pawonkow.pl
06
WRZ
2023
1733
razy
czytano

141/2110

Galeria

Wyjątkowe miejsca na każdą porę roku

Joanna Wons-Kleta

Wójt Gminy Pawonków

Zapraszam na profil FB
  • Sołectw

  • Mieszkańców / Km²

  • Km² powierzchni

  • Mieszkańców Gminy

Przydatne linki

Wspólnie możemy dokonać wielkich rzeczy

Gmina Pawonków
Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Formularz zgłaszania awarii
Logo: Gmina Pawonków
Gmina Pawonków